Med mange gode hjelpere er altertavlen til Rørvik kirke montert. Bygget skal etter planen stå ferdig til jul 2019.
Rørvik_montering_just.jpg

© Tor Lindrupsen / BONO